Metal borular

Tətbiq sahələri

Tikişsiz xətt boruları ümumiyyətlə yüksək təzyiq, yüksək istilik olan iş şəraitində və ya yüksək karbon və ya xəlitəli poladların istifadəsi tələb olunan yerlərdə istifadə edilir. Xüsusilə böyük divar qalınlığı, yüksək karbon və müəyyən ərinti tərkibi olan boruların istehsal edilməsində texnoloji tələb məhdud sayda olduğundan bu boruların tikişsiz olaraq istehsal edilməsi lazımdır. Tikişsiz boruların ümumi istifadə sahələri və məqsədləri ilə birgə ən çox istifadə edilən istehsal standartları aşağıda verilmişdir

Üstünlükləri

Hamar səthlərinin olması tikişsiz həssas polad boruların səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Simmetriliyi baxımından və bunun nəticəsində meydana çıxan stabilliyi sayəsində struktur borular və xətt boruları eyni dərəcədə uyğun gəlir.

Sualınız var?

Sizin suallarınıza dolğun cavab verəcəyik