Qofralı boru

Kanalizasiya boruları poliolefin qrupundan olan polipropilen və polietilen xammallarından istehsal olunan bir məhsuldur. Ø450 mm diametrə qədər istehsal edilən çıxarılmış büzməli boru polietilen və polipropilen xammaldan hazırlanır, spiralşəkilli büzməli borular isə polietilendən istehsal olunur. Eyni divar qalınlığında halqa müqavimətinin dəyəri polipropilendə nisbətən daha yüksək olduğundan buna daha çox üstünlük verilir. Spiral üsulla isə Ø150 mm və daha yuxarı diametri olan borular istehsal olunur.

Çıxarılmış büzməli borular fitinqlər ilə birləşdirilir, spiralşəkilli büzməli borular isə mufta və vtulka ucludur, düz boru birləşməsində fitinqə ehtiyac yoxdur.

Çıxarılmış büzməli boruların birləşdirilməsi üçün inyeksiyalı fitinqlər istehsal olunur. Kipləşdirici halqalar borunun xarici səthindəki kanala otuzdurulur və fitinqə keçirilir. Spiralşəkilli büzməli borular isə çıxarma mənbəyi, kipləşdirici halqalı üsulu, eləcə də elektrik birləşmə metodu ilə birləşdirilə bilər. Bu birləşdirmə üsulu boruları normalda 0,5 bar təzyiq altında istifadə edilən boruları adətən 4 barda belə istifadə etməyə və işlək vəziyyətdə saxlamağa imkan verir. Beləliklə də sel, güclü yağışlar yağarkən belə təzyiq artdıqda da borular heç bir sızma olmadan və birləşmə yerlərinə zərər dəymədən işlək və saz vəziyyətdə qalır.

Büzməli borular korroziyanın təsirinə məruz qalmır, aşınmaya qarşı yüksək müqavimətə, eləcə də yüksək kimyəvi müqavimətə malik olduğuna görə 50 illik zəmanət müddəti ilə satılır. Zəlzələ kimi yer zərbələrinə öz davamlı və elastik strukturu sayəsində təsir altına düşmədiyinə görə bu borular hətta belə vəziyyətlərdə öz fəaliyyətlərini davam etdirib həyata keçirirlər. Borunun etibarlılıq müddəti boyunca sızdırma halının olmaması təmin edildiyindən yeraltı suların və torpağın çirklənməsinin qarşısı alınır. Ağac kökləri isə borunun içərisinə daxil ola bilməz. Yüngül olan kiçik diametrli borular (Ø200-250) isə heç bir iş maşınına ehtiyac olmadan quraşdırıla bilər.

Korige borularının iki farklı üretim yöntemi mevcuttur. Kesintisiz, tek proseste ekstrüderde ve sarmal metod ile mandrel üzerinde üretilmektedirler. Ekstrüde korige boruların üretim kapasitesi çok yüksektir ve halka mukavemet değeri ürün şekli değiştirilemediğinden sabittir. Sarmal korige borular ise projeye bağlı olarak istenilen halka mukavemet değerinde, optimum ağırlıkta üretilebilir.

Borular, içteki boru katmanı ve dıştaki kaburga katmanı olarak iki katmandan oluşmaktadır. İçteki katman akışkanı taşıyan düz satıhlı borudur. Dıştaki katman ise kaburgalı yapıdadır. Her iki katman da birbirlerine moleküler olarak bağlıdır. Dıştaki içi boş kaburgalı yapı fizik kuralları gereği dolu yapıya yakın yük taşıyabildiği için hammadde tasarrufu ve borunun ağırlığının düşürülmesi için tercih edilmektedir.

Ekstrüde korige borular ekstrüderden iki katman halinde çıkar ve dıştaki katman kalıplar ile şekillendirilir. Sarmal korige boruda ise önce içteki boru şerit halindeki polietilenin mandrelde üst üste sarılması ile boru haline getirilir. Akabinde, profil olarak çekilmiş ürün borunun üzerine sarılır ve kaynak olması sağlanır. Her iki ürün de kaynaklı yapısı ile yekpare özellik göstermektedir.

Dizayn Korige Boru, polietilen ve Polipropilen olması ile korozyona yüksek dayanım gösterir.

• Dış etkilere karşı garantili ömrü en az 50 yıl olup 100 yıl kullanılabilir.

• Plastikler hidrolik pürüzsüz olduğundan akışkana az direnç gösterir ve akışkan daha fazla doluluk oranı ile akar. Bu ise projede bir alt çap grubunu seçilmesi ile proje maliyetlerini aşağı çeker.

• Uygulama esnasında ürün zayiatı söz konusu değildir.

• Beton ve döküme göre yoğunluğu çok düşük olduğundan iş makinesi ihtiyacı asgari seviyelere iner.

• Korige Boru, aşınma dayanımı yüksek olduğundan delinerek yeraltı sularını ve toprağın kirlenmesine izin vermez.

• Zemin çakıllı olsa bile aşırı yükte o bölgeden içeri doğru esneyerek kırılmayı önler.

• Korige Boru, ağaçların kanala sızarak tıkamasına izin vermez.

• Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkân tanır.

• Elektrofüzyon ile birleştirildiğinde 4 bar basınçta dahi sızdırmaz, yerinden çıkarak dağılmaz.

•  Korige Boru, depremdeki sarsıntılardan etkilenerek kırılarak devre dışı kalmaz.

• Nehir, Göl ve deniz geçişlerinde kullanılabilir.

•  Korige Boru, arıtma tesislerinden alınan önarıtılmış suyun deniz akıntılarına kadar tahliyesinde kullanılabilir.