Volan Siyirtmə üçün

Volan klapanların dəstəkli, sərt və işgil birləşməsi növləri mövcuddur. Adətən tənzimləmə və kalibrləmə cihazlarında istifadə olunur. Bundan əlavə, volan klapanlar borularda və dəqiq cihazlarda istifadə oluna bilər. Bu növə plastik və metal volanlar daxildir. Materiallar : Alüminium, bakelit, çuqun, şüşə lifli gücləndirilmiş plastik (GRP), sıxılmış polad, paslanmaz polad və termoplastik. Cihaz volanları və dəstəkləri ehtiyatda var

Sualınız var?

Sizin suallarınıza dolğun cavab verəcəyik