Nasos Qnom 150-30

növü 1100 kq/m³ -a qədər sıxlıq ilə pH 5-10 hidrogen göstəricisi ilə +60°С temperatura qədər Т и Тр icrası və +35°С kimi temperatura malik mayelərin nasosla çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 5 mm maksimal ölçü və  2500 kq/m³ sıxlıq ilə kütlə üzrə 10 %-qədər bərk, mexaniki əlavələri (qum, sement, gil) saxlayır.

Sualınız var?

Sizin suallarınıza dolğun cavab verəcəyik