Reduksiya klapanı

 Supaylayıcı şəbəkələrdə hidravlik tarazlığın yaradılması sistemin effektiv fəaliyyəti baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Reduksiya klapanları (təzyiq azaldıcı klapanlar) girişdəki təzyiqi klapan çıxışında tələb edilən səviyyəyə qədər azaldaraq sistemin effektivliyinin yüksəldir.
Bu klapanlar şəbəkənin effektivliyinə güclü təsir etməklə yanaşı su şəbəkələrində ən çox istifadə olunan klapan növüdür.

Sualınız var?

Sizin suallarınıza dolğun cavab verəcəyik